ÖZEL KONVEYÖR SİSTEMLERİ

Konveyörler modern üretim tesislerinin vazgeçilmez elemanları olarak sanayide çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Her çeşit malın boşaltma, yükleme ve depolama işlemlerinde, minerallerin yer altı ve yer üstünde çok çeşitli mesafelere iletilmelerinde, imalat esnasında hammaddelerin ve yarı mamullerin taşınmasında, montaj hatlarında, merkezi posta idarelerinde, hava alanlarında, kısacası iş akışının mevcut olduğu her yerde ürünlerin bir yerden bir yere iletilmesi işleminde kullanılırlar. Bu kadar çok kullanım alanına sahip olan konveyörler iletilen mala, kuvvet iletiminin şekline ve konstrüksiyon tipine göre çok çeşitli sınıflara ayrılabilirler.

 

Filtreler